Chính sách bảo mật

ShopThamKin hiểu rằng Thông tin cá nhân của bạn đặc biệt quan trọng đối với bạn, đặc biệt là do tính chất của trang web của chúng tôi và các sản phẩm chúng tôi bán, và khi bạn tin tưởng giao thông tin đó cho chúng tôi, chúng tôi có nhiệm vụ giữ thông tin đó an toàn và bảo mật. Vì vậy, bạn có thể yên tâm rằng các tiêu chuẩn và chính sách xử lý dữ liệu của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

ShopThamKin tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu có liên quan bao gồm Luật bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), GDPR và CCPA của Vương quốc Anh. Chúng tôi sẽ luôn áp dụng các thủ tục pháp lý nghiêm ngặt nhất để bảo vệ dữ liệu của bạn.

Những gì chúng ta làm và không làm…

(a) Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng tuyệt vời, bao gồm điều chỉnh thông tin mà chúng tôi chia sẻ với bạn để giúp đảm bảo rằng thông tin đó phù hợp, hữu ích và kịp thời.

(b) Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nỗ lực làm việc để đáp ứng các yêu cầu quy định nghiêm ngặt.

(c) Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn.

(d) Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Thông tin cá nhân của bạn nằm trong tay an toàn với ShopThamKin và chúng tôi đã chuẩn bị Chính sách này để hoàn toàn minh bạch về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể giúp bạn nhận dạng trực tiếp từ thông tin được đề cập hoặc sự kết hợp của thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn ở tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ và số nhận dạng trực tuyến như cookie (“Thông tin cá nhân”).

Chính sách này bao gồm những gì:

Chính sách này mô tả các chủ đề quan trọng sau liên quan đến thông tin của bạn (bạn có thể nhấp vào liên kết để tìm hiểu thêm):

 1. Tổng quan – thông tin chính bạn nên biết
 2. Cách chúng tôi lấy Thông tin cá nhân của bạn;
 3. Việc thu thập Thông tin Cá nhân của bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó;
 4. Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn
 5. Cách thức và lý do chúng tôi chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với những người khác;
 6. Chúng tôi lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn trong bao lâu;
 7. Quyền lợi của bạn;
 8. Đối với trẻ em;
 9. Tiếp thị;
 10. Rủi ro và cách chúng tôi bảo mật Thông tin cá nhân của bạn;
 11. Liên kết đến các trang web khác;
 12. Các thay đổi đối với Chính sách này; Và
 13. Các câu hỏi khác và cách khiếu nại.

Tổng quan – thông tin chính bạn nên biết

(A) Chúng tôi là ai: Chúng tôi là Shop Thầm Kín, một chuỗi cửa hàng hoạt động tại Việt Nam, có văn phòng đăng ký là số 03 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM và chúng tôi là bên kiểm soát dữ liệu Thông tin cá nhân của bạn. Tất cả các tham chiếu trong Chính sách này đến “ShopThamKin”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” đều đề cập đến Shop Thầm Kín [và bao gồm các công ty con và chi nhánh của nó]. Tất cả các tham chiếu trong Chính sách này đến “trang web của chúng tôi”, đề cập đến trang web thuộc sở hữu của Shop Thầm Kín tại shopthamkin.com

(B) Các giá trị của chúng tôi và mục đích của Chính sách này: Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và muốn chịu trách nhiệm và công bằng cũng như minh bạch với bạn theo cách chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng muốn bạn biết các quyền của mình liên quan đến thông tin mà bạn có thể tìm thấy bằng cách liên hệ:

 • Địa chỉ: Số 3 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
 • Email: [email protected]
 • Số điện thoại: 0905 362 339

Phù hợp với những giá trị này, Chính sách này cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân của bạn. Để bạn có thể tìm thấy thông tin phù hợp nhất với mình và về mối quan hệ của chúng tôi với bạn, chúng tôi đã làm cho Chính sách của chúng tôi trở nên dễ dàng để bạn điều hướng.

Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện thông tin mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng và người dùng trang web, vì vậy nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về Chính sách này, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ của chúng tôi trong phần 12 hoặc gửi email đến [email protected]

(C) Chính sách này áp dụng cho ai:

Chính sách này áp dụng cho:

 1. Khách truy cập vào trang web của chúng tôi; Và
 2. Khách hàng tạo đơn hàng với chúng tôi.

Tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo những cách khác nhau. Vui lòng nhấp vào các liên kết ở trên để tìm hiểu thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

(D) Quyền phản đối của bạn:

Bạn có nhiều quyền khác nhau đối với việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn như được nêu trong phần 6. Hai trong số các quyền cơ bản cần lưu ý là:

 1. bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Nếu bạn thực hiện quyền này, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Thông tin cá nhân của bạn cho mục đích này; Và
 2. bạn có thể yêu cầu chúng tôi xem xét bất kỳ phản đối hợp lệ nào mà bạn có đối với việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác.

(E) Những gì bạn cần làm và xác nhận của bạn với chúng tôi:

Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách tương tác với chúng tôi theo các cách được nêu trong Chính sách này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu toàn bộ Chính sách này, vì nó áp dụng cho bạn.

Chi tiết – thông tin chính bạn nên biết

#1 Cách chúng tôi lấy Thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân về bản thân bằng cách sử dụng:

 • Các biểu mẫu trực tuyến được cung cấp trên trang web của chúng tôi;
 • Thiết lập một tài khoản với chúng tôi;
 • Mua sản phẩm từ trang web của chúng tôi;
 • Sử dụng diễn đàn Lovehoney trên trang web của chúng tôi;
 • Tham gia một cuộc thi, khuyến mãi hoặc khảo sát trên trang web của chúng tôi;
 • Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email hoặc các phương tiện khác.

Điều này bao gồm, ví dụ, khi bạn cung cấp Thông tin cá nhân của mình cho chúng tôi để nhận sản phẩm, giao hàng, thông tin hoặc dịch vụ từ chúng tôi.

#2 Việc thu thập Thông tin Cá nhân của bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó

Vui lòng chuyển đến phần hoặc các phần bên dưới mô tả đúng nhất mối quan hệ của chúng tôi với bạn để tìm hiểu Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin này.

2.1 Khách truy cập trang web của chúng tôi

(a) Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin nào sau đây về bạn:

 • Tên của bạn;
 • Địa chỉ Email của bạn;
 • Số điện thoại của bạn;
 • Thông tin được cung cấp khi bạn trao đổi thư từ với chúng tôi;
 • Thông tin Cá nhân sau đây được tạo và ghi lại tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

(A) Thông tin kỹ thuật. Điều này bao gồm: địa chỉ Giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính của bạn với địa chỉ internet; loại và phiên bản trình duyệt của bạn; cài đặt múi giờ; các loại và phiên bản plug-in của trình duyệt; hệ điều hành và nền tảng; Và

(B) Thông tin về lượt truy cập của bạn và hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi (ví dụ: các trang mà bạn nhấp vào). Điều này có thể bao gồm luồng nhấp chuột đầy đủ của Bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) đến, thông qua và từ trang web của chúng tôi (bao gồm cả ngày và giờ); sản phẩm bạn đã xem hoặc tìm kiếm; thời gian phản hồi trang; lỗi tải xuống; thời lượng truy cập vào các trang nhất định; thông tin tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua); và các phương pháp được sử dụng để duyệt khỏi trang.

(b) Cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin cá nhân được liệt kê ở trên vì những lý do sau:

 • Để cho phép bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi (bao gồm cả các khu vực được bảo vệ trên trang web của chúng tôi);
 • Để cải thiện và bảo trì trang web của chúng tôi và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho trang web của chúng tôi;
 • Để đảm bảo an ninh cho trang web của chúng tôi;
 • Để nhận ra bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi, để lưu trữ thông tin về sở thích của bạn và cho phép chúng tôi tùy chỉnh trang web theo sở thích cá nhân của bạn;
 • Để đánh giá lượt truy cập của bạn vào trang web và chuẩn bị báo cáo hoặc tổng hợp số liệu thống kê để hiểu loại người sử dụng trang web của chúng tôi, cách họ sử dụng trang web của chúng tôi và để làm cho trang web của chúng tôi trực quan hơn. Những chi tiết như vậy sẽ được ẩn danh ở mức hợp lý nhất có thể và bạn sẽ không thể nhận dạng được bạn từ thông tin được thu thập; Và
 • Để giải quyết bất kỳ yêu cầu hoặc vấn đề nào bạn có về trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi không có hợp đồng với bạn, chúng tôi có thể xử lý Thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích này nếu đó là lợi ích hợp pháp của chúng tôi cho các mục đích dịch vụ khách hàng.

Vui lòng xem phần 2.3 và 2.4 để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

(c) Về Cookies

 • Một số trang trên trang web của chúng tôi sử dụng cookie, là các tệp văn bản nhỏ, thường được mã hóa để bảo mật, được trình duyệt web của bạn lưu trữ và được sử dụng để lưu trữ thông tin giữa các lần bạn truy cập trang web. Thông tin đó bao gồm các sản phẩm bạn đã thêm vào giỏ hàng của mình và liệu bạn muốn xem các sản phẩm theo “sản phẩm mới” hay “sản phẩm bán chạy nhất” mới.
 • Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi phiên mua sắm hiện tại của bạn để bạn có thể truy xuất giỏ hàng của mình bất kỳ lúc nào và để cá nhân hóa nội dung trên trang web của chúng tôi cũng như để đảm bảo trải nghiệm nhất quán. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để theo dõi cách khách truy cập tương tác với trang web của chúng tôi để theo dõi hiệu quả hoạt động của chúng tôi.
 • Khi chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình, bạn có thể chặn chúng bất kỳ lúc nào. Để làm như vậy, bạn có thể kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của mình cho phép bạn từ chối cài đặt của tất cả hoặc một số cookie. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để chặn tất cả cookie (bao gồm cả cookie thiết yếu), thì bạn không thể truy cập tất cả hoặc một phần trang web của chúng tôi hoặc sử dụng tất cả các chức năng được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi.

2.2 Khách hàng tạo tài khoản với chúng tôi

(a) Thông tin cá nhân nào chúng tôi có thể thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin nào sau đây về bạn:

 • Tên của bạn;
 • Địa chỉ Email của bạn;
 • Số điện thoại của bạn;
 • Tuổi của bạn;
 • Giới tính của bạn;
 • Ngày sinh của bạn;
 • Tình trạng quan hệ của bạn;
 • Thông tin được cung cấp khi bạn trao đổi thư từ với chúng tôi;
 • Thông tin Cá nhân sau đây được tạo và ghi lại tự động khi bạn truy cập trang web của chúng tôi:

(A) thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn (bao gồm thông tin về biểu mẫu mở tài khoản, chi tiết đơn hàng, lịch sử đơn hàng và chi tiết thanh toán);

(B) thông tin dịch vụ khách hàng; Và

(C) quản lý quan hệ khách hàng và thông tin tiếp thị.

(b) Cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và lưu trữ Thông tin cá nhân được liệt kê ở trên vì những lý do sau:

 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ của chúng tôi với tư cách là nhà bán lẻ trực tuyến;
 • Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao sản phẩm của chúng tôi cho bạn;
 • Để giải quyết mọi thắc mắc hoặc vấn đề bạn có về trang web, sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi và đơn đặt hàng của bạn;
 • Để xác minh danh tính của bạn;
 • Để gửi cho bạn một số thông tin liên lạc nhất định mà bạn đã đồng ý (bao gồm qua email, tin nhắn hoặc điện thoại) về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông báo quản trị (ví dụ: đặt ra các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi và chính sách quyền riêng tư này); Và
 • Nếu bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email với thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cảm thấy bạn sẽ quan tâm.

Vui lòng xem phần 2.3 và 2.4 để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn.

 

Hệ thống Phân Phối

TP HỒ CHÍ MINH

Quận 3: 3 Võ Văn Tần, Phường 6

Phú Nhuận: 348 Phan Xích Long, Phường 3

Quận 7: 808 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú

0905 362 339

TP HÀ NỘI

Quận Đống Đa: 27 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt

Quận Cầu Giấy: 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

Quận Thanh Xuân: 72 Nguyễn Trãi, P Thượng Đình

0905 362 339

TP QUY NHƠN

11 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ

74 Hoàng Văn Thụ, Phường Quang Trung

0905 362 339

Hỗ trợ trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng việc lựa chọn phương thức thuận tiện cho bạn
Chat zalo Zalo Chat Chat Messenger Messenger Catalogue Catalogue
Chat zalo